Reklam
Reklam
SABRİ ARPAÇ

SABRİ ARPAÇ

ARPAÇ'IN KÖŞESİ

Velilerin okul giderleri

05 Eylül 2021 - 15:23

ÖĞRENCİ OKUL GİDERLERİ VERGİDEN İNDİRİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 6 Eylül'de başlayacak. Okul giderleri olarak; giysi, kırtasiye, servis ve yemek bedeli harcamaları velinin varsa kazanç gelirinden yani vergi matrahından indirilmesi olanaklı olacaktır. Bu yazımızda esas olarak bu konu üzerinde duracağım. Bu arada okullar covit ortamında açılıyor. İnşallah veliler öğrencilere, öğrenciler velilere kovit bulaştırma döngüsüne dönüşmez! Milli Eğitim Bakanlığı okullaraCovit için öğrenci başına 20 TL gönderileceğini açıklandı. Bu para yalnız Covit hijyeni için kullanılacakmış. Basında yer alan haberlere göre; Amerika bugünkü Türk parası karşılığı öğrenci başına 13 bin 300 lira, Hollanda ise 28 bin 650 lira ayırmış! Ekonominiz hırsızlıkla, yolsuzlukla bitirilme noktasına getirilmeseydi belki daha fazla ödenek ayrılması olanaklı olabilirdi! 20 lira da çok komik olmuş hani!

ÖĞRENCİ VELİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI KIZGIN!

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, ‘’kamusal eğitim hakkının MEB’in temel sorumluluğu olduğunu, Bakanlığın, tüm öğrencilerin eğitime sağlıklı ve güvenli erişim hakkından da sorumlu olduğu, Okulların açık tutulması için aşı, hijyen, fiziki mesafe ve havalandırma gibi alınması gereken tüm önlemler bütünlüklü olarak planlanıp hayata geçirilmeli, yeterli bütçe ve kaynak ayrılmalıdır.’’

Okullara hijyen ve temizlik ödeneğiyle ilgili gönderilen yazının, “MEB’in eğitime yeterli bütçe ayırmama ısrarını” ortaya koyduğunu savunan Yılmaz; “öğrenci Veli Derneği olarak haftalardır okulların açık tutulması için alması gereken önlemlerle ilgili okullarda, mahallelerde yüz yüze eğitim nöbetleri, imza kampanyaları düzenliyoruz. Aç-kapa değil, sürdürülebilir eğitim istiyoruz. Kamu kaynakları biz velilere, halka aittir. Kamusal eğitim için kullanılmalı, bir an önce yüz yüze eğitim, telafi eğitimi için yeterli bütçe ayrılmalıdır.” Dedi.

Dernek başkanı söyleyeceklerimizin hepsini zaten söylemiş biz gelelim veli bütçesine bir nebze yararı olacak vergilendirme konusuna.

Aileler çarşıda, pazarda okul ihtiyaçları için harcama yapmaya başladılar. Hayat pahalılığının yüzde 50’ye vardığı bir ekonomide Devlet enflasyonu yüzde 19 olarak açıkladı. Okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Özel Okul ücretleri ise yüzde 25’i aşıyor.İşçiye, Memur ve emeklilerine ise gelecek 2 yıl için yüzde 5 – 6 dolaylarında zam yapılacakmış. İktidar ile yandaş memur sendikası MEMUR-SEN danışıklı dövüşle toplu görüşmeleri tiyatroya çevirdiler. Emekçiler iktidar ve yandaş sendika karşısında yine kaybetti.

HANGİ GİDERLER VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLİR? 

Eğitim ve öğretim kurumlarına yani anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise üniversite ve yüksek okullar ile özel okul ve özel üniversite, yüksek okul, gündüz bakımevi (kreş) ve benzeri eğitim yerlerine yapılan; eğitim ve öğretim ücretleri, öğrenci taşıma giderleri, kurs giderleri ile her türlü ders araç gereçleri, ders ve yardımcı kitaplar, roman, öykü vb. beyan edilenedilen gelirden indirilmesi mümkündür

Vergi mükellefiyeti bulunan yurtların yurt öğrencilerinin yurt harcamaları da vergi matrahından indirilir.
Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan Üniversiteler ile okul aile birliğine ya da okul koruma derneklerine yapılan bağışların vergi matrahından indirilmesi ise söz konusu değildir.

Buradaki ölçü harcamanın gider yazılabilmesi için eğitim kurumunun vergi mükellefi olup olmadığıdır.

İNDİRİM YAPILACAK?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 maddesinde; ‘’Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirecek giderler’’ sayılmıştır. Buna göre 89/2’nci maddede; ‘’Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları gelir vergisi matrahından indirebilecekleri’’ düzenlenmiştir.

Vergi matrahı, verginin üzerinden hesaplandığı miktar olduğu için, mükelleflerin bu giderlerini vergiden değil, gelir vergisi beyannamesi üzerinden bildirilen vergi matrahından indirme hakları var.Bu harcamaların beyan edilen gelirlerden indirilmesi için bazı koşullar da bulunmaktadır.

KDV’DE İNDİRİLEBİLECEK Mİ?

Kanunda açık düzenleme bulunmamakla birlikte katma değer vergisi mükellefiyeti bulunanların bu gider belgelerinde gösterilen katma değer vergilerini indirebileceklerine dair bir düzenleme bulunmaktadır. Ancak yaygın uygulamaya göre ödenen katma değer vergisinin de ait olduğu okul gideri ile birlikte gider olarak kazanç üzerinden indirilebileceğini söyleyebiliriz.

BU GİDERLER TÜRKİYE’DE YAPILMALIDIR

Eğitim öğretim giderlerinin vergi gelirinden indirilebilmesi için öncelikle giderin Türkiye’de yapılması gerekir. Mükellef öğrenci velileri harcamaları için gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerden aldıkları belgelerdeki giderlerini varsa vergi matrahından indirebilirler.

Türkiye dışında yapılan eğitim ve öğretim giderleri vergi matrahından indirilmez. Yani Amerika, İngiltere ve hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okuyan öğrenci için yapılan eğitim öğretim gideri vergi matrahından indirilmez. 

GİDER BEYAN EDİLEN GELİRİN %10’NU GEÇEMEYECEKTİR

Eğitim ve öğretim giderlerinin beyanname üzerinden indirilmesinin bir koşulu da beyan edilen gelirin %10’nu geçmemesidir. Diyelim ki mükellefin 150.000 TL geliri olsun. 3 çocuğu için ise 25.000 TL eğitim öğretim gideri yapmış olsun. Kanuna göre gelirinin %’10’undan fazla indirim yapamadığından dolayı, gelirinden indirebileceği rakam 15.000 TLolup, 10.000 TL ise indirim konusu edilemeyecektir.

İŞÇİ VE MEMURLAR YANİ ÜCRETLİLER BU GİDERLERİNİ VERGİ MATRAHLARINDAN İNDİREMEZLER 

İşçi, memurlar, sözleşmeliler yani ücret geliri elde eden kişiler, eğitim harcamalarını, gelirlerinden indiremezler. Kanunda bu konuda açık hüküm bulunmaktadır.

ANONİM VE LİMİTET ŞİRKET ORTAKLARI KAZANÇ DAĞITIMINDAN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİYORLAR İSE

Sermaye şirketi olan anonim, limitet veya eshamlı komandit şirketlerin komandite ortakları kâr payı ya da temettü gelirleri veya başka gelirleri nedeniyle, gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda iseler bu şekilde gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan şirket ortakları da gösterdikleri vergi matrahından eğitim ve öğretim giderlerini indirim konusu yapabilecekler.

Şirketlerin verdikleri kurumlar vergisi beyannamesinde beyan ettikleri kurumlar vergisi matrahı üzerinde ise herhangi bir indirim söz konusu değildir.

İNDİRİM NASIL YAPILACAK?

İndirim beyanname üzerindeki gelirler toplamı olan vergi matrahından yapılan eğitim, öğretim giderinin indirilmesi şeklinde yapılmalıdır. Mükellefin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına (25 yaşını doldurmamış çocuklarına) ilişkin kişilerin eğitim ve öğretim giderlerine ait olmalı, hiçbir şekilde ticari, zirai, mesleki veya diğer kazanç ve iratlarına ait olmamalıdır. 
Zarar gösteren mükellefin beyanname üzerinden bir matrahı olmadığı için indirimi de söz konusu değildir.

Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimize covit’siz sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini dilerim.

Bu yazı 612 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum