Reklam
Reklam

Vali Masatlı, 1,5 yıllık hizmet süresini değerlendirdi

Vali Masatlı, 1,5 yıllık hizmet süresini değerlendirdi
15 Haziran 2020 - 17:26

Amasya Valiliğine atanan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile kahvaltılı programda bir araya gelerek 1,5 yıllık hizmet süresini değerlendirdi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen kahvaltılı programa Vali Mustafa Masatlı, Vali Yardımcıları Mehmet Kılıç ve Salih Kalkan, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Vali Masatlı, 1,5 yıllık hizmet süresince yapılan çalışmalar, projeler, genel ve yerel bütçeli kamu yatırımları ile sosyal ve ekonomik faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Vali Masatlı konuşmasında; Yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğüm Ardahan Valiliği görevimi tamamladım. 16 Haziran´da Ardahan´dan ayrılacağım ve yeni görev yerim olan Amasya´ya gideceğim. 16 Nisan 2017 yılında yapılan geniş kapsamlı anayasa referandumu ile 25 Haziran 2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi, Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçildiği yeni bir yönetim biçimidir. Bu sistemde Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti´nin ve Türk milletinin birliğini ve liderliğini temsil eder. Anayasanın uygulanması, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışması, cumhurbaşkanlığının sorumluluğu ve yetkisi altındadır.  Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir rejim değişikliği değil, üniter devlet yapısı korunarak devlet yönetimindeki ve bürokrasideki tıkanıklık ve aksaklıkları gidermeye yönelik bazı yetkilerin Cumhurbaşkanında toplandığı bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi insanı merkeze alan, her tür ihtiyacını en üst seviyede karşılamayı amaç edinen bir sistemdir. Yönetim tarihimize ve yönetim geleneklerimize en uygun yönetim biçimi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN liderliğinde ve riyasetinde bakanlarımız ve bizlerle inşa edilmeye başlanılan “sosyal, demokratik ve güçlü Türkiye” için atılacak somut adımlar, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ile Türkiye´nin terörle mücadele, yatırımlar, eğitim, teknoloji ve tüm konularda hedef yıllar olacaktır.

Ülkemiz özellikle son 17-18 yılda çok değişmiş, çok gelişmiş ve kalkınmıştır. Türkiye bölgesinin en önemli gücü, kendi gündemi belirleyen ve bölgede oyun kuran bir ülke haline gelmiştir. Sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmişliği modeli örnek alınan bir ülke haline gelmiştir.

Ülkemiz dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmakla birlikte,  dünyanın en büyük 10. ekonomisi içerisine girmeyi hedeflemektedir.

İlimizde Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin hayata geçirilmesi için öncelikle vatandaşa hizmet veren kurumlarımızın çalışma programları gözden geçirilmiş, aksaklık ve uyumsuzluk görülen kısımlar düzeltilmiştir. Asıl işi vatandaşa hizmet veren kurumların ve personellerin daha aktif ve vatandaş odaklı çalıştırılması için gerekli tedbirler alınmıştır.

İlimizin ekonomik anlamada problemlerini gidermek için yerelde büyükbaş-küçükbaş, arıcılık ve kaz eylem planları hayata geçirilmiş ve takibi düzenli olarak yapılmaktadır.  İlimizin en büyük problemi olan göçer problemi, hayvan hastalıkları, buzağı kayıpları göz ardı edilmeden çözüme kavuşturulmuştur. SERKA yönetim başkanlığının ilimize geçmesi ile birlikte her kurumumuzdan sunulan projeler desteklenmiş, Ardahan en fazla desteği alan bir dönem geçirmiştir. İlimizin sosyal ve ekonomik değeri olan Damal Bebeği Evi ve Kadılar Kafeteryası oluşturulmuş, bugünde açılışı yapılacaktır. Anaç kaz üretim çiftliği için projeler onaylanarak hayata geçirilmiş, onunda inşaatına başlanılmaktadır. Ardahan kayak merkezinde yeni pistler açılmış, iki yeni günübirlik kafeterya inşaatı ve bir çocuk parkı inşaatı başlamış, onunda inşaatı çok kısa bir süre sonra tamamlanacaktır. Çıldır Gölü´nün turizme katılması için festival alanı düzenlemesi, gölün doğal dengesinin bozulmadan korunması için gerekli çalışmalarda yapılmıştır. Ardahan Kalesinde turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için kafeterya, ışıklandırma çalışması başlayacaktır. Millet Bahçesi çalışmaları başladı. Damızlık Kaz Çiftliği Projemizin de ihalesi yapıldı o da kısa bir süre sonra faaliyete başlayacak. Yine ilimizde 8 ay kış olmasına rağmen buz pisti yoktu. Onunda projesi onaylandı, ödeneği ayrıldı ve o da bu yıl içerisinde tamamlanarak gençlerimize, çocuklarımıza hizmet verecek.

Valiliğimiz döneminde; sosyal devlet olmanın gereği yerine getirilerek; şehit, gazi ailelerimiz, yaşlılarımız, öksüz ve yetim çocuklarımız, parçalanmış aile çocuklarımız için birçok proje hayata geçirilmiştir.

İlimizin eğitimi analiz edilmiş, eğitim seferberliği yapılarak, geleceğe hazırladığımız çocuklar için birçok yeni projeler hayata geçirilmiştir.

Başarı ön plana koyulmuş ve eğitimdeki eksiklikler giderilmiştir. Yapılan bu çalışmalarla ilimizin eğitim seviyesinde önemli derecede ilerleme kaydedilmiştir. 80´nci sıradan 71´nsi sıraya gelinmiştir.

Vatandaşı ön plana alan Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin uygulanması kapsamında her alanda vatandaşımızın yönetime katılması için; 287 Halk buluşması, 16 Muhtar toplantısı, 4 Yayla ziyaretleri, 22 İlçe ziyaretleri, 70 köy ziyaretleri, 72 ekonomik toplantıları, 60 güvenlik toplantıları yapılarak vatandaşlarımızın en iyi hizmet alması ve sorunlarının yerinde ve zamanında çözülebilmesi için tedbirler alınmıştır.

 A.     İLİMİZDE VALİLİĞMİZ UHDESİNDE YEREL İDARE YATIRIMLARI

Ardahan İl Özel İdaresi Yatırımları

S. NO

MÜDÜRLÜK

PROJE ADEDİ

TUTAR

1

İşletme ve İştirakler Müd.

7

5.246.809,43 TL

2

AB Proje Ofisi

7

9.089.062,88 TL

 

TOPLAM

14

14.335.872,31 TL

 

MÜDÜRLÜK

YAPILAN İŞİN ADI

2018 YILI

2019 YILI

Su ve Kan. Hiz. Müd.

İsale Hatları Bakım Onarım

 

92.869 m

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ham Yol,

12,00 Km

7,60 Km

Stabilize,

26,00 Km

53,60 Km

Reglaj,

470 Km

901,15 Km

Kilit Parke,

32665 Km

191.819 m2

Heyelan Çalışması,

 

1,00 Km

Asfalt Yama,

15.225 Ton

4.300 Ton

1.Kat Asfalt Sathi Kaplama,

23,90

7,80 Km

2.Kat Asfalt Sathi Kaplama,

4,50 Km

15,70 Km

BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Asfalt

1,80 Km

17,60 Km

Yalnızçam Kayak Tesisleri Pist Düzenleme

-

132.000 m2

Asfalt Plenti Saha Kaya Dolgu Yapılması

-

6.000 m2

Korige Boru Yerleştirilmesi

955 Adet

500 Adet

 

2019 Yılı Tasarruf Tutarı (2018 yılına göre)

5.889.539,58 TL

2018 Yılında Gelen Ödenekler Toplamı

9.433.106,92

2019 Yılında Gelen Ödenekler Toplamı

35.575.287,75 TL

2019 yılı KÖYDES Kar Toplamı

7.955.885,53 TL

 

Bütçe Yılı

Bütçe ile Tahmin(TL)

Gerçekleşen Gider (TL)

Oranı %

Gerçekleşen Gelir (TL)

Oranı %

Bütçe Açığı Fark (TL)

Oranı %

2019

47.000.000,00

31.232.157,62

66,45

30.913.231,50

65,77

-318.926,12

-1,02

2019 Yılı Diğer Kurumların Tahsisi Mahiyetteki Ödenen Borç Tutarı Toplamı:

9.701.195,43 TL

 

İLİMİZDEKİ EKONOMİK PROJELER

İlimizin ana geçim kaynakları olan büyükbaş-küçükbaş, arıcılık ve kaz üretimi konusunda eylem planları uygulanmaya konulmuş olup bu sektörler tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Turizm anlamında Yalnızçam Kayak Tesislerimize yeni pistler ve düzenlemeler yapılmıştır.

Çıldır Gölünün turizme kazandırılması için çalıştaylar düzenlenmiş, gölün su seviyesi, gölde yaşayan canlı varlığının korunması için iki valiliğin birlikte çalışması sağlanmış, festival alanı düzenlemesi yapılmıştır. Yine ilimizin ekonomik ve kültürel değeri olan Damal Bebeğinin teşhir, tanıtım ve satışının yapılacağı  Damal Bebek Evi Ve Kadınlar Kafeteryası yapılmıştır. SERKA ve DAP tarafından ilimizde birçok proje desteklenmesi sağlanmıştır.

 

Eylem Planları

 1. “İlimizin Büyükbaş-Küçükbaş Eylem Planı” kapsamında en önemli geçim kaynağı olan büyükbaş hayvancılığın önündeki engeller tek tek ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır;

ü  Meralardan yerel halkın azami oranda faydalanmasını sağlamak için valilik genel emri ile ilimizdeki tüm meralar yerel üreticilere açılmıştır. Bu yolla süt verimimiz ( yaklaşık %25 arttı), et verimimi artırılmış (yaklaşık %25 arttı), hayvan hastalıkları konusunda da genel anlamda sorunsuz bir yıl geçirilmiştir. Göçerler kaynaklı asayiş olayları ise bitirilmiştir.

ü  Kaba yem açığını kapatmak ve hayvan beslemesinde kullanılan silaj materyalinin oluşturulması için çiftçilerimize “Silajlık Mısır Yetiştiriciliği Proje” kapsamında eğitim verilmiş belirlenen alanlara ekimi yapılarak gerekli başarı elde edilmiş olup, 2020 yılında daha çok alana slajlık ekimi yapılması için planlama yapılmıştır.

ü  Buzağı kayıplarını önlemek amacıyla (Türkiye geneli buzağı kayıpları %5-6 iken ilimizde bu oran %16) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Eylem Planı kapsamında veteriner hekimlerimiz tarafından bir program dâhilinde hayvanlara aşılama yapılmaya başlanmış, projenin masrafları Ardahan Valiliği (250.000 TL), Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (130.000 TL) ve Ziraat odası (20.000 TL) tarafından ortaklaşa karşılanmıştır.

“Kaz Eylem Planı” kapsamında ilimizde;

 Kaz haritası çıkarıldı.

 Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ile ortaklaşa 139 ailemize kaz dağıtımı yapılmıştır.

 İl tarım ve Orman Müdürlüğü Bünyesinde SERKA tarafından desteklenen 1000 başlık “Anaç Kaz Üretim Çiftliği Projesi” onaylanmış, destekleme tutarı 1.294.000 TL olup yapım çalışması başlamıştır.

 1. “Arıcılık Eylem Planı” kapsamında 2019 yılında meraların yasaklanması sonucunda bal verimin arttığı;

Arıcıların sıkıntılarını dinlemek sorunlarını çözmek için işletme ziyaretleri, arıcılık eğitimleri yapıldı.

Apiterapi ünitesi kurulması için çalışmalara başlanıldı

Kafkas Arısı Gen Merkezi kapsamında arıcıları eğitimin yapılacağı, arı müzesi ve satış ofisinin olduğu Arı Konağı projesi hazırlanmıştır. Arı Konağı´nın yapım çalışması başlamıştır, kısa süre içerisinde yapımı tamamlanacaktır.

Coğrafi işaretli arıcıların kooperatifleşmesi için adımlar atıldı. Coğrafi işaretli balcılarımızın korunması için diğer arıcılarla mesafelerinin artırılması yoluna gidildi.

Kafkas Arısı Gen Merkezimizde ve Arıcılar Birliğinde bal dolum ve paketleme tesisleri faal hale getirilerek vatandaşlarımızın bir çilesine daha son verildi.

Balımızın analizi için geçen sene olmayan 9 parametrede analiz yapacak laboratuvar Kafkas Arısı Gen Merkezi bünyesinde oluşturuldu.

 Çıldır Gölü ve Aktaş Gölü

Doğu Anadolu´nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü ve iki ülkenin sınırlarında olan Aktaş Gölü konusunda uzman, bölgede çalışma yapmış ve Türkiye´nin alanında en iyi bilim adamları, profesör, doçent, doktor öğretim görevlisi ve gölden faydalanıcıların katılımlarıyla “Çıldır ve Aktaş Gölü Çalıştayı” yapılmıştır. Çalıştayın sonuç bildirgesi kitapçık haline getirilerek Ardahan´da İki gölün bir arada değerlendirildiği ilk çalışma yapılmış oldu.

İki valiliğin mülki sınırlarında olan Çıldır Gölü´nün ortak kullanılması, üzerinde yapılacak faaliyetlerde ortak hareket edilmesi için ilk kez Ardahan Valiliğimiz ve Kars Valiliğimiz ile birlikte Mahalli Sulak Alan Komisyonlar toplanarak, gölün su seviyesini bozan HES konusunda tedbirler alınması, gölde yaşayan il ekonomisine katkı sağlayan balık türlerinin korunması ve göl üzerinde kış döneminde yapılan ticari faaliyetlerin düzenli hale getirilmesi için ortak kararlar alındı. Göl kenarında festival sahası, oturma bankları, wc´ler yapılarak gerek festival ve gerekse diğer turizm faaliyetlerine katkı sunacak çalışmalar tamamlandı.

Damal Bebek Evi ve Kadınlar Kafeteryası

Kültürel ve tarihi önemi sahip Damal Bebeğinin üretimini ve tanınırlığını artırarak satışını yapmak için Damal Bebek Evi ve Kadın Kafeteryası projesi hayata geçirdik. Buranın proje bedeli 742.669 TL´dir. Yapımı ve teşrifatı tamamlandı, bugün onu da açıyoruz ve Ardahanlı kadınlarımızın hizmetine sunuyoruz. Damal Bebek Evi ve Kadınlar Kafeteryası hizmete girecektir.

SERKA ve DAP Projeleri

Bölgemizin sosyo-ekonomik yapısının gelişmesi için gerekli plan, program ve faaliyetleri başarıyla uygulamak amacıyla 2019 yılında toplam 16 proje onaylanmıştır.

Ajansın kuruluşundan itibaren Ardahan üç defa dönem başkanlığını yürütmüş olup, 2018 yılına kadar alınan toplam desteğin oranı %13´dür. Sadece 2019 yılında alınan desteğin oranı ise %26´dır. Yani iki katı destek alınmıştır. Ayrıca Ardahan, dört il içerisinde en fazla payı almıştır.

DAP Ahır Projesi kapsamında 2019 yılında 6 adet proje bitmiş olup, 962.762,82 TL hibe ödemesi yapılmıştır. Takip süresi 2022 yılına kadar devam edilecektir.

SERKA Destekli Projeler;

1-Ardahan Üniversitesi- Ardahanlı Gençler ve Kadınlar Yarınlara Hazırlanıyor

2-Ardahan Kültür ve Turizm Müdürlüğü- Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi

3-Göle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Göle Kültür Merkezi

4-Ardahan İl Müftülüğü - Serhat Aile ve Gençlik Merkezi Projesi

5-Ardahan İl Özel İdaresi - Yalnızçam Büyüyor Projesi

6-Posof Belediyesi - Mesire Alanında Doğa Ziyareti Projesi

7-Çıldır Belediye Başkanlığı - Çay Park Rekreasyon Alanı Projesi

8-Ardahan İl Özel İdaresi - Çıldır Gölü Işıldayan Göl Projesi

9-Damal İlçe Özel İdaresi - Damal Bebeği Kadın Emeği Projesi

10-Damal Köylere Hizmet Götürme Birliği - Damal SERKA ile Sosyalleşiyor Projesi

11-Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü - Ardahan Kaz Yetiştiriciliği Projesi

12-Köprülü Belediyesi - Köprülü Gülüyor Projesi

13-Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğü - Ardahan Mesleki Eğitim Kalitesini Arttırma Projesi

14-Ardahan Belediyesi - Ardahan Taş, Ahşap, Demir Üretim ve Tasarım Atölyesi Projesi

15-Hanak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Hanak´ta Bir Genç Bir Gelecek Projesi

16-Hanak Belediyesi & Ardahan Belediyesi - Ardahan Yöresel Ürünler Çarşısı Projesi

17-Ardahan Belediyesi - Kür Boyu Spor ve Dinlenme Koridoru Projesi

 

Ardahan Millet Bahçesi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendi´nin 1 Mart 2019 yılında ilimiz ziyaretlerinde müjdesini verdiği millet bahçesi olacak tarihi Aziziye Kışlası´nın proje, rölöve ve temizlik çalışmaları başlamış, atıl binaların yıkımı tamamlanmış, tarihi binaların restorasyonu ve millet bahçesi yapım çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda başlamıştır. BU konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız da yakinen takip etmektedir. Burası tamamlandığında Ardahan Kalesi ve Kura Nehriyle birlikte önemli bir bölge haline gelecektir.

İLİMİZDEKİ SOSYAL PROJELER

2019 yılı Ocak ayından 2020 yılı Haziran ayına kadar; Ardahan Merkez, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından; “Eğitim Yardımı´´ 3726 öğrenciye,  “Sağlık Yardımı´´ 1947 kişiye, “ Gıda, Diğer Aile ve Tek Seferlik Yardımı´´ 19243 kişiye, “Barınma Yardımı´´ 608 kişiye, “Düzenli Merkezi Yardımlar´´ (Engelli ve Engelli Yakını Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Aylık, Muhtaç Asker Ailesi ve Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı Aylığı, Yaş Aylığı, Öksüz Yetim Aylığı ve Elektrik Desteği), 12683 kişiye, “Yakacak Yardımı´´ 5317 kişiye “ Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı´´ 11 aileye, toplam 66.450.910,00 TL tutarında yardım yapılmıştır.

Sosyal devlet olmanın gereği yerine getirilerek şehit, gazi ailelerimiz, yaşlılarımız, öksüz yetim çocuklarımız, parçalanmış aile çocuklarımız için, 2019 Yılı İçerisinde Ardahan Merkez Ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından maliyeti toplam 2.265.583,50 TL´lik projeler hayata geçirilmiştir.

 1. Bir Çocuk Bir Dünya Projesi” ile ilimizde öksüz yetim ve parçalanmış aile çocuklarımızın eğitim durumları, istek ve ihtiyaçları, sağlık durumları, doğum günleri düzenli takip edilerek;

Çocuklarımızla birlikte Kars İli, Çanakkale Gezisi, Çıldır Gölü, Yalnızçam kayak tesisi ziyaretleri yapılmış. Kayak konusunda eğitimler verilmiş.

100 çocuk Ardahan Devlet Hastanesinde göz taraması yapılarak,15 çocuğumuzun gözlük ihtiyacı ihtiyaçları giderilmiştir.

“Serhat´te Sünnet Şöleni” yapılarak toplam 157 çocuğumuz sünnet ettirilmiş, sünnet düğünler yapılmış,

“Bir Dilek Tut Projesi” ile 64 çocuğumuzun istekleri giderilmiş,

“Hoş geldin Çocuk Projesi” ile 30 aile bebek eşyası yardımı yapılmış,

 1. “Serhat´te Şefkat Eli Projesi ” kapsamında ilimizde ikamet eden yaşlılarımız düzenli ziyaret edilerek;

35 yaşlımıza günlük sıcak yemek dağıtımı yapılmış

136 yaşlımıza düzenli kişisel bakım hizmeti verilmiş

 1. 144 yaşlımıza düzenli ev temizliği yapılmıştır.
 2. “Engelleri El Ele Aşalım Projesi” kapsamında engelli olan özel vatandaşlarımızın düzenli takipleri yapılarak;

Önemli günlerde etkinlikler yapılmıştır.

Sahara, Çamlıçatak ve Kars gezileri düzenlenmiş,

Askerlik çağına gelmiş engelli vatandaşlarımız için İl Jandarma Komutanlığında temsili askerlik uygulaması yapılmış,

Yemek programları, masa tenisi yarışmaları yapılmıştır.

 1. “Emanetiniz Emanetimizdir Projesi” kapsamında şehit yakını ve gazilerimize ziyaretler yapılmış, yemek programları organize edilmiş, “ Gençler Şehitlerimizin İzinde Projesi” ile 20 öğrencimizi Çanakkale gezisi yapılmıştır. KKTC Milli Mücadele Madalya Tevcih Törenlerinde 21 gazimize madalyaları takdim edilmiştir.
 2. “Kayak Yapmayan Kalmasın” projesi ile gençlerimizin ve çocuklarımızın kamu araçlarıyla kış boyu alınmış ve çok düşük bir beller kayak yapmaları sağlanmıştır.
 3. “Çanakkale Ruhu” projesi ile Çanakkale ruhunu anlatmak amacıyla Öğretim Üyesi Ahmet Nedim Kilci tarafından konferanslar verilmiştir.

 İLİMİZDEKİ EĞİTİM PROJELERİ

İlimizde eğitim seviyemizin ülke ortalamalarının altında olması, kitap okuma alışkanlığının düşük seviyede olması, yetenekli öğrencilerimiz için eğitim ortamın yetersiz olması nedeniyle, gençlerimize hedef oluşturmak, onların geleceğe umutla bakmasını sağlamak için birçok proje hayata geçirilmiştir. Bu projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte eğitimde Ardahan´ın ülke genelindeki iller arasındaki sıralaması 80. sıradan 71. sıraya kadar inmiştir. İlimizde uygulamaya alınan projeler;

 1. Koçumla Gelişiyorum Projesi” ile ilimizde 8 ve 12. Sınıfta öğrenim gören toplam 3240 öğrencimizi 582 koç öğretmenimizle sınava hazırlıyoruz. Ardahan Valiliğinin 135.000 TL ödenek aktarması ile birlikte kendilerini ölçmeleri maksadı ile her ay düzenli sınav yapılmaktadır.
 2. 2.      “Bilim Ve Sanat Merkezi (BİLSEM)” özel yetenekli ve üstün zekâlı öğrencilerin sınav ve test değerlendirilmesinden geçirildikten sonra yetenekli olduğu alanlarda eğitim vermeyi hedefleyen proje üretimini önemseyen bir kurumdur. Bu yıl itibariyle 37 öğrencisi bulunan Bilim Sanat Merkezimiz toplamda 411.000 TL harcama yapılarak yeni bir eğitim öğretim alanına kavuşması sağlanmıştır. Ayrıca 160 bin TL İl Özel İdaresinden kaynak aktarılmıştır.
 3. Ardahan Okuyor Projesi” ile ilimizdeki öğrencilere ve halka okuma farkındalığı oluşturmak okuduğunu anlayan, yorumlama kabiliyetini geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında 18.000 öğrenciye ulaşılmıştır.
 4. “Akıl Ve Zekâ Oyunları Turnuvası Projesi” ile ilimizde 45 öğretmenimize akıl ve zeka oyunları konusunda eğitim verildi, şu ana kadar 13 okulda akıl ve zeka oyunları sınıfı oluşturuldu. Tüm okullarımızda akıl ve zekâ sınıfı oluşturmak hedeflenmektedir.
 5. “Bir Kitapta Sen Ver Projesi”ile ilimizde 3400 kitap toplandı, Nebioğlu Köyü Şehit Burhan Kılıç Orta Okuluna kütüphane oluşturuldu. Proje kapsamında 17 okulumuza kitap yardımında bulunulmuştur. Projemiz devam etmektedir.
 6. “Mutlu Çocuk Bahçesi Projesi” ile özel çocuklarımız için sera oluşturularak, çocuklarımızın toprakla buluşması sağlanması hedeflenmektedir. Şuana kadar 1300 öğrenci toprakla buluşturulmuştur. Tüm özel çocuklarımızın toprakla buluşması hedeflenmektedir.
 7. “Fuat SEZGİN ve Yaşamı Projesi” ile Fuat Sezgin´in yaşamı felsefesi konusunda 5260 lise öğrencisi ve 100 öğretmene seminer verilmiştir. 
 8. “Matematik Projesi” ile ilimizde 60 öğretmene yeni nesil soru hazırlama eğitimi verilmesi planlanmaktadır.
 9. “Gökkuşağıma Güneş Ol Projesi” ile ilimize 3 adet otizm sınıfı kazandırıldı. Tüm engel grubunda vatandaşlarımızla ve çocuklarımızla çeşitli etkinlikler planlanmıştır.
 10. “Veli Akademisi Projesi” ileveli-okul-öğrenci işbirliğinin sağlanması ve velilerin eğitim sürecine etkin katılmaları hedeflenmektedir.
 11. “Akıl Sınıfım Projesi” ileçocuklarımızın algı, hafıza gelişimlerinin sağlanması hızlı düşünme, ipuçlarından yaralanmaları,  yetenek gelişimin desteklenerek kendi potansiyellerinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.
 12. “Oyuncağımı Paylaşıyorum Projesi” ile çocuklarımızın paylaşımcı olması, yardımlaşma ve kardeşlik duygusu geliştirilmesi için “oyuncak kutuları” ile oyuncak paylaşımın yapılması hedeflenmektedir.
 13. “Şehrimi Keşfediyorum Projesi” ile çocuklarımızın kendi yaşadıkları şehrin tarihini, turistik alanlarını gezerek ve okuyarak öğrenmesi, mental çocuklarımızın ile diğer çocuklarımızın bir arada buluşmalarını sağlamak.
 14. “Değerler Eğitimi Projesi” ile çocuklarımızın ahlaklı, değerlerine bağlı yetişmeleri, insani güzel taraflarının ortaya çıkarılması ve kötü ahlaktan korunmaları hedeflenmektedir.
 15. “Hayallerime Dokun Projesi” ile kurulan internet sitesi platformu ile çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri ve hayallerinin peşinde koşmaları hedeflenmektedir.
 16. “Gençler Şehitlerimizin İzinde Projesi” ile özel çocuklarımızın ecdadını tanıması, vatani duygularının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 17. “İş Hayatında Ben de Varım Projesi” ile özel çocuklarımızın okul hayatı bitmeden mesleki tercihlerine yön vermek için staj programı uygulanmak, hayata güvenli bakmalarını sağlamak hedeflenmektedir.
 18. “Fırçanı da Al Gel Projesi” ile özel çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızı sınırlandırılma olmayan bir ortamda hayal güçlerine ön plana çıkarmak, kendilerine ifade etmelerini ve birbirleri ile kaynaşması sağlamak hedeflenmektedir.
 19. 19.  “Oyun Arkadaşım Olur musun? Projesi” ile özellikle rehberlik öğretmenleri olmayan tüm okullardaki öğretmenlerimize oyun-terapi eğitimi verilerek, öğretmenlerimizin öğrencilerini daha iyi anlaması için destek sağlanması hedeflenmektedir.
 20. “Kelebeğin Dokunuşu Projesi” ile özel öğrencilerimize etkinlik kutuları hazırlanarak, bu öğrencilerimizin resim sergisine katılım göstermeleri amaçlanmıştır. Projeye katılan öğrencilerimizin kendi potansiyellerini ortaya çıkarmaları,  kendilerini ifade etme yeteneklerinin artırılması ve toplumla kaynaşmaları hedeflenmektedir.

       Tüm bu hizmet ve yatırımların yapılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a ve hükümetimize Ardahan halkı adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu haber 1789 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum