Reklam

SÜRE UZATILDI

SÜRE UZATILDI
07 Ekim 2019 - 08:58

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: “26 Eylül 2019 tarihi ve 30900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında  yayımlanan Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi konusunda tebliğ (Tebliğ No :2019/30)'de değişiklik yapılmasına dair 2019/41 nolu tebliğ hükmünce ; Başvuru süresi 14 Kasım 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. İlgili tebliğe aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.”

TEBLİĞİN MADDELERİ

MADDE 1 – 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)'in 8 inci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan "yapılan başvurularda," ibaresinden sonra gelmek üzere "hindi ve kaz ile ilgili faaliyetini sürdüren" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan "üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "fesih sürecinde bulunan ve/veya" ibaresinden sonra gelmek üzere "kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçerek fesih işlemi uygulanmış yatırımcılar hariç," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "altmış gün" ibaresi "yüz beş gün" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bu haber 1199 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum