Reklam
Reklam

İŞTE YENİ İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI

ARDAHAN İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İŞTE YENİ İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI
02 Mayıs 2021 - 14:53
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine  gönderilen genelgede 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde il genelinde tekel büfelerinin kapalı tutulması ve market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmaması kararı verildi.

81 İL VALİLİĞİNE SEYAHAT İZİN BELGESİ EK GENELGESİ GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Seyahat İzin Belgesi Ek Genelgesi gönderildi. Genelge kapsamında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra, profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde, toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak. Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek. Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.”

ARDAHAN İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.04.2021 tarih E-89780865- 153-7705 sayılı “Görev Belgesi Düzenlenmesi” Konulu yazısına istinaden İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Vali Hüseyin Öner Başkanlığında toplanmış olup, aşağıdaki kararın alınmasına;

Karar 1: Üretim, imalat tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere İçişleri Bakanlığınca yayımlanan önceki genelgeler ile 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgede muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliği 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’te sona ermesine,

Karar 2: 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunmasına,

Karar 3: e-başvuru sisteminden görev belgesi talebinde bulunulması sonrasında başvurucunun sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve işyerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilmesine, İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde siste m üzerinden otomatik olarak görev belgesinin düzenlenmesine,

Karar 4: Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/ zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de ter alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılmasına,

Karar 5: Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınmaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla EK-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilmesine,

Karar 6: e-başvuru sistemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında; İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı ,sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisi doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan sorumlu olmasına,

Karar 7: Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilmesine,

Karar 8: e- başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zaman ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanmasına,

Karar 9: Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilmelerine,

Karar 10: Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek2’de örneği verilen “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikamet ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olmasına,

Karar 11: İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 20/04/2021 tarih 2021/29 nolu kararında Taşlıdere Köyü 10 günlük karantinaya alınmış olup bu süre sonunda yapılan değerlendirmede; Sağlık ekipleri tarafından köyde yapılan filyasyon ve sağlık kontrolleri sonucunda, vaka sayılarında artış görülmemesi ve COVID-19 hastalığının yayılmasına neden olacak herhangi olumsuz bir duruma rastlanılmadığından karantina uygulamasının 30.04.2021 tarihinde sonlandırılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir."
Bu haber 1041 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum