Reklam
Reklam

Ardahan'da Hayvancılık sorunları ve çözüm önerileri üzerine panel yapıldı

Tarım İl Müdürlüğü ile Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği (SÜRKAL) işbirliği ile Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen “Ardahan İli Hayvancılık Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli” Vali Mustafa Tekmen’in katılımıyla yapıldı.

Ardahan'da Hayvancılık sorunları ve çözüm önerileri üzerine panel yapıldı
10 Kasım 2010 - 17:42

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomi ve İşletme Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Engin Sarıkaya’nın konuşmacı olduğu ve çiftçilerin ilgi gösterdiği panel; Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Karakoç; “sorunları çözüm önerileriyle masaya yatırdı”

Tarım İl Müdürü Fevzi Karakoç yaptığı konuşmada; İlimizdeki mevcut tarımsal işletmelerin %96’sının hayvancılığa dayandığını ve Ardahan nüfusunun %80’inin tarımsal üretimle geçimini sağladığını belirtti.

Ardahan’daki hayvancılığın işletmelerin ölçeği, bakım, beslenme ve barınaklara ait problemler, besicilik problemi, meraya dayalı hayvancılık problemi, hayvan ırkına ait problemler, arazinin parçalılığı ve miras problemleri başlıklarında değerlendirilmek üzere “Yapısal Problemleri”; göç, eğitim, öz sermaye yetersizliği, gelir düşüklüğü, sınır ili olması, su kaynakları ve sulama problemleri, örgütlenme problemleri, pazarlama problemleri başlıklarında incelenmesi gereken “Sosyo Ekonomik Problemleri” ve iklim şartlarının getirdiği problemleri olduğunu söyleyen Tarım İl Müdürü Fevzi Karakoç çözüm önerilerini;  tarım ürünlerine özel destekleme, üretimin ihracata yönelik teşviki, süt teşvik primlerinin arttırılması, meralara gereken önemin verilmesi, hayvan barınaklarının iyileştirilmesi gibi çeşitli başlıklarda sıraladı.  

Ardahan Valisi Mustafa Tekmen’de panelde bir konuşma yaptı. Panelin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Valimiz,  önemli olanın  sorunların ana ilkelerini ortaya koyup “nasıl çözülür” sorusunun tartışılarak çıkacak kararları, sonuçları; ısrarlı, usanmadan adım adım takip etmek olduğuna dikkat çekti.

%60 arazisi mera olan ve hayvancılık bölgesi olarak bilinen Ardahan’da hayvancılık nasıl gelişir, insanımız bu konuda nasıl eğitilir problemine çözüm sunmak amacıyla 2003 yılından beri devlet teşkilatına illerde Tarım İl Müdürlükleri personelinin eğitimine paralel Mavi Hilal Vakfının çalışması olduğunu, bu yılın ortalarında ise bu çalışmaların SÜRKAL  Vakfına devredildiğini belirten Valimiz; Devlet Teşkilatına yardımcı olan Mavi Hilal Vakfına ve SÜRKAL yöneticilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Batı bölgelerimizden bakıldığında hayvancılık merkezi olarak bilinen Ardahan’da Türkiye’deki hayvancılığın sadece %3’ünün  yapıldığını, ancak %30’lara çıkabilecek potansiyelin olduğunu söyleyen Valimiz, bunun gibi panellerin de katkısıyla insanlarımızın uyarılması, eğitilmesinin söz konusu olacağını, böylece gelecek için koyulan makro hedeflere; bilinçli, bilgilendirerek ve bilgilerin de uygulamaya geçirilmesi ile ulaşılacağını söyledi.

Besicilik ve hayvancılığın Ardahan’da ekonomik değil geleneksel seviyede olduğuna dikkat çeken Valimiz, bunun yerinde saymak anlamına geldiğini, dededen babaya, babadan oğula geçen ve günümüzde göç nedeniyle genç nüfusun da fazla rağbet etmediği hayvancılıktan bahsedildiğini, 250 bin civarında yerinde sayan bir büyükbaş hayvan varlığı bulunduğunu ifade etti. Besicilik için uygun duruma gelen ortalama yüz bin hayvanın satışla besicilik yapan diğer bölgelere satıldığını ve ekonomik değere ulaşmasını asıl bu aşamadan sonra sağladığını belirten Valimiz, Ardahan’daki hayvanların ortalama 150 kg. et elde edilir halde olmasına rağmen, besicilik sayesinde bir hayvandan 300-350 kg. et sağlanabildiğini ancak bunun Ardahan’da olduğu gibi sadece meralardan elde edilen otlarla yapılamayacağını kaydetti.  

Işıksız, havasız barınakların söz konusu olduğu şartlarda da ekonomik  varlığa ulaşan hayvancılıktan bahsedilemeyeceğine işaret eden Valimiz, besicilik için uygun ortamın sağlanmasının önemine değindi. Arıcılık için de patent çalışmalarının başlatıldığını ve bunun sonucunda balımızın değerinin tescilleneceğini belirten Valimiz, ekonomik olarak da arıcıların kazanç elde edeceğini kaydetti. 

Kooperatifleşmenin de tarım sektörü için çok önemli bir faktör olduğuna işaret eden Valimiz, birlikte çalışma ve ürünleri pazarlama bilincinin çiftçilerimize kazandırılması gerektiğini ifade etti. Bölgenin potansiyellerinin araştırılması ile hazırlanan “Yatırım Rehberi” ile yatırımcılara yardımcı olmayı istediklerini ve tüm yatırımcıları tekrar davet ettiğini yineleyen Valimiz, özellikle Ardahan’dan göç etmiş iş adamlarına seslenerek yatırım yapmaları için çağrıda bulundu. Panelde elde edilen sonuçların bir rapor halinde kendisiyle paylaşılacağını kaydeden Valimiz, bu bilgiler ışığında yapılabileceklerin değerlendirileceğini söyledi.

Daha sonra Prof.Dr. Engin Sarıkaya’nın sunumuyla devam eden panel, katılımcıların sorularına verilen cevaplandırma süreciyle son buldu.


Bu haber 1922 defa okunmuştur.