Reklam
SGK’dan önemli bilgilendirme

SGK’dan önemli bilgilendirme

Sosyal Güvenlik Kurumu Ardahan İl Müdürlüğü, borçların yeniden yapılandırılması ve işletmelere yönelik teşvikler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

12 Temmuz 2018 - 14:22

Toplantıda, katılımcılara, borçların yeniden yapılandırılması süreci, sürecin getirdiği af ve indirimler ile ödeme kolaylıkları hakkında müdür yardımcıları tarafından sunum eşliğinde bilgi verildi.

SGK Ardahan İl Müdür yardımcıları Fahri Toprak Vargün ve Sami Şahin, SGK’nın istihdam seferberliği kapsamında işletmelere sağladığı kolaylıklar, SGK prim ödemeleri ve prim indirimlerinin şartları detaylı bir şekilde anlattılar.

Katılımın yoğun olduğu toplantıda SGK İl Müdürü Aziz Boz, katılımcılarla yakından ilgilenerek, sorunlarını dinledi, yapılabilecek kolaylıklar hakkında bilgi verdi.

SGK Müdürü Aziz Boz, “Kurumumuzla bağları olan işletmelere yönelik düzenlediğimiz toplantıya katılım beklediğimizden fazla oldu. Ben katılımcılara teşekkür ediyorum. Biz işletmelerin borçları konusunda elimizden gelen kolaylığı sağlıyoruz. İşletme yetkilileri bizlere müracaat ederlerse elimizden gelen her kolaylığı sağlıyor, süreçle ilgili yardımcı oluyoruz. Yine işletmelere yönelik devletimizin sağladığı SGK prim desteklerimiz de devam ediyor. Özellikle imalat ve bilişim konusunda ciddi prim desteğimiz var. Buradan işletme sahiplerine çağrıda bulunuyorum. SGK’nin kapısı sizlere her zaman açıktır. Gelin, tüm sorunlarınızı, kafanızda ki problemleri birlikte çözelim” dedi.

PALABIYIK VE BUDAK’TAN UYARI

SGK Göle İlce Müdürü Tolga Palabıyık’da 7143 sayılı yasaya istinaden SGK pirim alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili merak edilenleri soru cevap seklinde düzenleyerek kamuoyu ile paylaştı.

Göle Ziraat Odası Genel Sekreteri Sinan Cem Budak da Çiftçileri uyararak Bağ Kur pirim borcu olan çiftçilerin yasa kapsamında borçlarını yapılandıra bileceklerini, peşin ödemelerde %90’a varan faiz indirimlerden faydalanacaklarını belirtti.

SGK primleri, idari para cezaları ve Kurumumuzla ilgili diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında merak edilen hususlara cevap teşkil etmek, işverenlerimiz, sigortalılarımız, mali müşavirler ve ilgililere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan metni faydalı olması dileğiyle paylaşıyoruz.

SORU 1. YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN BORÇLAR HANGİLERİDİR?

4/a sigortalılık statülerinden kaynaklanan;
Sigorta Primi,
İşsizlik Sigortası Primi,
Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP),
İdari Para Cezası (İPC),
Damga Vergisi,
Eğitime Katkı Payı (EKP),
Özel İşlem Vergisi (ÖİV),
31/03/2018 tarihinden önce bitirilmiş olan ihale ve inşaat işyerlerine ait eksik işçilikten kaynaklı sigorta prim borçları,

4/b (Bağ-Kur) sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta prim borçları,
4/c sigortalılık statülerinden kaynaklanan;

Emeklilik Keseneği,
Kurum Karşılığı borçları,

İsteğe Bağlı,
Topluluk Sigortası,
Ek-5 (Tarım),
Ek-6 (Taksi ve dolmuş şoförleri),
sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim borçları,
Fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen Gelir ve Aylıklara ilişkin borçlar,
İşverenlerin ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar yapılandırma kapsamındadır.

SORU 2. İDARİ PARA CEZALARI NASIL YAPILANDIRILACAK?

İPC'lerin, %50'si ile gecikme cezaları ve zamları siliniyor!
31/3/2018 (Bu tarih dâhil) tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup 18/5/2018 tarihi itibariyle ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50'si ile 18/5/2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50'si ile idari para cezasına uygula nan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

SORU 3. YERSİZ ÖDENEN GELİR VE AYLIKLARDA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA MIDIR?

EVET!
SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

SORU 4. İŞVEREN VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTALISINA VERMİŞ OLDUĞU ZARARLARDAN (İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, MALULLÜK, ADİ MALULLÜK, ÖLÜM HALLERİ) DOLAYI SGK TARAFINDAN TAKİBİ YAPILMAKTA OLAN BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA MIDIR?

EVET!
İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

SORU 5. KÖY VE MAHALLE MUHTARI, ESNAF, ŞİRKET ORTAĞI VEYA TARIM BAĞ-KUR'LU OLUP GEÇMİŞ DÖNEM PRİM BORÇLARI SEBEBİYLE SİGORTALILIK SÜRELERİ (ASKIYA ALINAN) DURDURULANLAR, BU SÜRELERİ İHYA EDEBİLECEKLER Mİ

DURDURULAN (ASKIYA ALINAN) SİGORTALILIK SÜRELERİ İHYA EDİLİYOR!
Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri (askıya alınmış) durdurulmuş ve 18/5/2018 itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek, durdurulan (askıya alınan) sigortalılık sürelerini, durdurulan (askıya alınan) dönemdeki şartlar üzerinden ihya (satın alabilceklerdir) edebileceklerdir. İhya edilen (Askıya alınan) bu sürelerin hizmetten sayılabilmesi için ihyadan kaynaklı borcun 31 Ağustos 2018 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

SORU 6. GSS PRİM BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR MU?

EVET!
2018 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk ettiği halde ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları 31/12/2018 tarihine kadar gecikme zamsız ve faizsiz ödenebilecektir.

SORU 7. GSS PRİM BORCUM SİLİNİR Mİ?

Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup ta gelir testine hiç başvurmayanlardan 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin ikamet ettiği hanede kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden (676,50.-TL) az olması halinde GSS prim borçları silinecektir.

SORU 8. ESNAFLAR, EK 5 VE EK 6 SİGORTALILARI PRİM BORÇLARINDAN DOLAYI DURDURULAN SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEKLER Mİ?

Borcunu yapılandıran, ilk taksitini ödeyen ve 60 gün ya da daha fazla prim borcu olmayan esnafımız ve hak sahipleri sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler!
Esnaflarımızın tabi olduğu 4-b (Bağ-Kur) sigortalıları ile Ek-5 kapsamında tescilli olan tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar ve Ek-6 kapsamında tescilli olan taksi, dolmuş vb nitelikteki toplu taşıma araçlarında sigortalı olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, borçlarını yapılandırma kapsamına aldıklarında, 60 gün ve daha fazla borçlarının da olmaması ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri şartıyla sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

SORU 9. YAPILANDIRMA İÇİN NE ZAMANA KADAR BAŞVURABİLİRİM?

Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018' dir.

SORU 10. NEREYE BAŞVURMAYALIM?

Yapılandırma için en yakın Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. İşverenlerimiz ayrıca e-Sigorta yoluyla www.sgk.gov.tr web adresi üzerinden elektronik ortamda da başvuru yapabilirler.

SORU 11. BORCUMU KAÇ TAKSİTTE ÖDEYEBİLİRİM?

Yapılandırılan borçlarınızı 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeyebilirsiniz. Taksitler iki ayda bir ödenecektir.

SORU 12. İlk Taksitimi Ya da Peşin Ödememi Ne Zamana Kadar Yapmalıyım?
Yapılandırma hakkını kaybetmemek için vadeli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ilk taksitini, peşin ödemeyi tercih edenlerinse peşin ödemelerini en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

SORU 13. İLK VE İKİNCİ TAKSİTİMİ ÖDEMEZSEM NE OLUR?

İlk iki taksit süresinde ödenmeli!
İlk ve ikinci taksitini süresinde ödemeyenler yapılandırma hakkını kaybedecektir.

SORU 14. AYNI TAKVİM YILI İÇİNDE CARİ DÖNEM PRİM BORÇLARIMI ÖDEMEZSEM NE OLUR?

Çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere taksitlerin ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin de bir takvim yılında iki aydan fazla ödenmemesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
SORU 15. Aynı Takvim Yılı İçinde Yapılandırma Taksitlerimi Ödemezsem Ne Olur?
İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında ikiden fazla taksitin ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

SORU 16. BORCUMU YAPILANDIRIRSAM NE AVANTAJIM OLACAK?

Borç asıllarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı silinerek yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak çok daha avantajlı koşullarla yeniden faiz hesaplanacaktır. Hesaplanan tutar peşin ya da taksitler halinde ödenebilecektir.

SORU 17. BORCUMU PEŞİN ÖDERSEM FAYDASI OLUR MU?

Borç aslı üzerinden hesaplanacak faizin %90'ı SİLİNEBİLİR!
Borcun 31 Ağustos 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, borç aslına ilave Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %90 oranında indirim yapılacaktır.
Borcun 31 Ekim 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, borç aslına ilave Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 oranında indirim yapılacaktır.

SORU 18. BORCUMU EN GEÇ İKİNCİ TAKSİTTE KAPATIRSAM FAYDASI NE OLUR? BORÇ ASLI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK FAİZİN %50'Sİ SİLİNEBİLİR!

Borcun 31 Ekim 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, borç aslına ilave Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 oranında indirim yapılacaktır.

SORU 19. 6552, 6736 VE 7020 SAYILI YASALAR KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARIM VAR. BU BORÇLARIMI DÜZENLİ ÖDÜYORUM. BU SON YASADAN YARARLANABİLİR MİYİM?

6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalar kapsamında yeniden yapılandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi (18/5/2018) itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar.
Ancak, 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve anılan Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden alacaklardan kalan taksitlerin tamamının;
31 Ağustos 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90'ının,
31 Ekim 2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50'sinin, TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEKTİR.

SORU 20. EMEKLİYİM. GEÇMİŞ YILLARDA KENDİ NAM VE HESABIMA ÇALIŞMAMDAN ÖTÜRÜ BİRİKMİŞ SGDP BORCUM VAR. BU BORÇLAR SİLİNECEK Mİ?

EVET!
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödemesi gereken sigortalıların 18/5/2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan SGDP borçları sigortalıların müracaatına gerek olmadan silinecektir.

SORU 21. BAG-KUR PRİM BORÇLARIM VAR. BU BORÇLARIM SİLİNECEK Mİ?

31/5/2018 tarihinden önce 4/b (Bağ-Kur) prim borcu olan sigortalılarımızın hizmetleri dondurularak borçları da silinecektir.
Hizmetleri dondurularak borçları silinen 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarımız 60 günden fazla prim borcu olmaması halinde sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacaktır. Sigortalılarımız dondurulan (Askıya alınan) hizmetlerini istedikleri zaman canlandırarak (İHYA) ödemesini yapabileceklerdir.

Ardahan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

 

Bu haber 788 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Adnan Gündoğdu’nun adaylığı düşürüldü
Adnan Gündoğdu’nun adaylığı düşürüldü
Milletvekili Atalay: Göle kaledir, yıkılmaz
Milletvekili Atalay: Göle kaledir, yıkılmaz